Radio zawsze towarzyszyło ludzkości

Dzień Radia, to święto obchodzone corocznie w Polsce 11 kwietnia w celu podkreślenia roli tego medium w życiu społeczeństwa.

Strona Główna

Ciekawostka radiowa

W dniu 8 czerwca 1988 r. konferencja sponsorowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), która odbyła się w Rio de Janeiro w Brazylii, przyjęła postanowienia, obowiązujące od 1 lipca 1990 r., dotyczące rozszerzenia górnego końca pasma nadawczego AM w Regionie 2, poprzez dodanie dziesięciu częstotliwości obejmujących od 1610 kHz do 1700 kHz.[66] W tym czasie sugerowano, że do nowych częstotliwości można by przypisać aż 500 stacji amerykańskich. 12 kwietnia 1990 r. FCC przegłosowała rozpoczęcie procesu zapełniania rozszerzonego pasma, przy czym głównym priorytetem była redukcja zakłóceń w istniejącym paśmie AM, poprzez przeniesienie wybranych stacji na nowe częstotliwości. Oszacowano teraz, że rozszerzone pasmo może pomieścić około 300 stacji amerykańskich.